Jak wprowadzać gry na lekcjach?

Gamifikacja powinna polegać na wykorzystywaniu podczas zajęć szkolnych elementów znanych z gier oraz zasad ich projektowania do rozwiązywania problemów, do nauki programowania, do realizacji celów dowolnej lekcji i dowolnego przedmiotu – wszystko zależy od inwencji nauczyciela. Poznaj ABC nauczyciela-gamifikatora!