Wykład – Edukacja poprzez gry

23 listopada 2016 roku w Młodzieżowym Domu Kultury Fort 49 odbędzie się spotkanie podsumowujące projekt Grydaktyka, czyli edukacja poprzez gry połączone z wykładem dr hab. Pawła Węgrzyna Kierownika Zakładu Technologii Gier Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz rozstrzygnięciem konkursu dla nauczycieli. Przedstawimy także wyniki badań stosowania gier w dydaktyce szkolnej, jakie przeprowadziliśmy wśród uczniów i nauczycieli.

Jak wprowadzać gry na lekcjach?

Gamifikacja powinna polegać na wykorzystywaniu podczas zajęć szkolnych elementów znanych z gier oraz zasad ich projektowania do rozwiązywania problemów, do nauki programowania, do realizacji celów dowolnej lekcji i dowolnego przedmiotu – wszystko zależy od inwencji nauczyciela. Poznaj ABC nauczyciela-gamifikatora!