Grydaktyka, czyli edukacja poprzez gry

Grydaktyka to projekt, który powstał z myślą o popularyzacji wykorzystania gier  komputerowych w edukacji. To próba przełamania dotychczasowych schematów nauczania i stworzenie elastycznego i przyjaznego środowiska nauki dla uczniów, wykorzystującego w dydaktyce gry komputerowe.  Realizując projekt szczególną wagę będziemy przywiązywać do wskazywania działań, które rozwijają procesy motywacyjne u uczniów, doskonalą kompetencje w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych w oparciu o nowoczesne narzędzia edukacyjne. Na naszych stronach będziemy prezentować innowacyjne scenariusze lekcji opracowane przez studentów i nauczycieli, materiały dydaktyczne,  a także wynik badań dotyczące wpływu gier na zdobywanie przez uczniów kluczowych umiejętności.

Materiały edukacyjne

Dla nauczycieli

Jeśli chciałbyś wykorzystać gry komputerowe w nauczaniu, ale nie wiesz jak to zrobić skorzystaj z naszych zasobów.

Dla uczniów

Gry komputerowe  to dla wielu młodych ludzi popularna i powszechna formą rozrywki. Ale to także doskonałe narzędzia edukacyjne. Sprawdź sam!