Grydaktyka – edycja II

Zapraszamy szkoły podstawowe z województwa małopolskiego
do udziału w projekcie Grydaktyka, czyli edukacja poprzez gry.
Celem projektu jest upowszechnienie stosowania gier komputerowych
w dydaktyce szkolnej oraz rozwój potrzebnych do tego kompetencji.

IDEA PROJEKTU

W II edycji projektu chcemy wskazywać możliwości efektywnego wykorzystania gier komputerowych do kształtowania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji matematycznych i informatycznych.  Adresatami projektu są uczniowie i nauczyciele,  którym chcemy przybliżyć edukacyjne walory gier komputerowych.

WARSZTATY I TURNIEJ GIER

Zapraszamy szkoły podstawowe do udziału w warsztatach „Zgrana Matematyka”. Program warsztatów będzie opierał się na wykorzystaniu w procesie nauczania gier komputerowych i aplikacji mobilnych. Finałem projekt będzie Turniej Gier, odbywający się w Zakładzie technologii Gier Uniwersytetu Jagiellońskiego.

MATERIAŁY EDUKACYJNE

W ramach projektu zostaną opracowane scenariusze lekcji i materiały edukacyjne dla nauczycieli oraz poradnik dla uczniów prezentujący jak, dlaczego i które gry warto wykorzystać do celów edukacyjnych. Powstanie także Baza Wiedzy zawierająca przydatne linki, prezentacje, filmy i materiały dotyczące pozytywnych aspektów grania.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

Projekt Grydaktyka jest dla uczniów i nauczycieli szansą na poznanie nowoczesnych technik i metod edukacyjnych, wykorzystujących gry komputerowe w dydaktyce szkolnej.

Realizując projekt szczególną wagę będziemy przywiązywać do wskazywania działań, które rozwijają procesy motywacyjne u uczniów, doskonalą kompetencje w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych w oparciu o nowoczesne narzędzia edukacyjne. Na naszych stronach będziemy prezentować innowacyjne scenariusze lekcji opracowane przez studentów i nauczycieli, materiały dydaktyczne,  a także wynik badań dotyczące wpływu gier na zdobywanie przez uczniów kluczowych umiejętności.

Zapraszamy do udziału!