Grydaktyka – edycja III

Zapraszamy szkoły podstawowe z województwa małopolskiego
do udziału w projekcie „Grydaktyka, czyli edukacja poprzez gry – Szkoła w Nowym Wymiarze”.
Celem projektu jest upowszechnienie stosowania gier komputerowych
w dydaktyce szkolnej oraz rozwój potrzebnych do tego kompetencji.
W III edycja projektu chcemy zainteresować uczniów i nauczycieli
światem AR i VR czyli, Augment i Virtual Reality.

IDEA PROJEKTU

III edycja projektu pn. „Szkoła w Nowym Wymiarze”  inspiruje nauczycieli i uczniów do wykorzystania rozszerzonej i wirtualnej  rzeczywistości do wspierania procesów uczenia się i nauczania. Chcemy wskazywać możliwości efektywnego wykorzystania AR i VR do kształtowania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji matematycznych i informatycznych.  Adresatami projektu są nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych.

KONKURS

Zapraszamy uczniów KLAS 4-6 szkół podstawowych do udziału w konkursie programistycznym  „Szkoła w nowym wymiarze”. Programujemy w języku Scratch. Celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowań programistycznych oraz stymulowanie ich kreatywności i logicznego myślenia. Dla finalistów certyfikaty i nagrody oraz udział w warsztatach prowadzonych przez studentów i pracowników naukowych Zakładu Technologii Gier Uniwersytetu Jagiellońskiego.

MATERIAŁY EDUKACYJNE

W ramach projektu zostaną opracowane materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów. Dla nauczycieli powstanie bank pomysłów na wykorzystania aplikacji AR w dydaktyce z podziałem na przedmioty pt. “Lekcje w nowym wymiarze”, uczniom zaś chcemy dostarczyć kompendium gier i aplikacji AR pt. “Nauka w nowym wymiarze”, tworząc w ten sposób przestrzeń do nauki własnej i twórczej rozrywki.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

Projekt „Grydaktyka, czyli edukacja poprzez gry” jest szansą na poznanie nowoczesnych technik i metod edukacyjnych, wykorzystujących gry komputerowe w dydaktyce szkolnej, wdrożenie ich w szkole i zdobycie certyfikatu „ZGRANA SZKOŁA”.

Zapraszamy nauczycieli do przeprowadzenia zajęć, w oparciu o publikowane przez nas scenariusze i materiały.  Na naszych stronach prezentujemy innowacyjne scenariusze lekcji opracowane przez studentów i nauczycieli, materiały dydaktyczne,  a także wynik badań dotyczące wpływu gier na zdobywanie przez uczniów kluczowych umiejętności.