Grydaktyka, czyli edukacja poprzez gry

Grydaktyka to projekt, który powstał z myślą o popularyzacji wykorzystania gier  komputerowych w edukacji. To próba przełamania dotychczasowych schematów nauczania i stworzenie elastycznego i przyjaznego środowiska nauki dla uczniów, wykorzystującego w dydaktyce gry komputerowe.  Realizując projekt szczególną wagę będziemy przywiązywać do wskazywania działań, które rozwijają procesy motywacyjne u uczniów, doskonalą kompetencje w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych w oparciu o nowoczesne narzędzia edukacyjne. Na naszych stronach będziemy prezentować innowacyjne scenariusze lekcji opracowane przez studentów i nauczycieli, materiały dydaktyczne,  a także wynik badań dotyczące wpływu gier na zdobywanie przez uczniów kluczowych umiejętności.

Badania wykorzystania gier komputerowych w edukacji

Weź udział w badaniu!

Nauczycielu!

Pomóż nam stworzyć rzetelny, kompletny obraz zastosowania gier komputerowych w edukacji oraz zweryfikować stereotypy, jakie od lat nawarstwiają się wokół pasjonatów gier.

Ankieta dla nauczycieli

Uczniu!

Powiedz nam jaką rolę w Twoim życiu pełnią gry, czy i w jaki sposób wpływają na Twoją edukację.
Wystarczy 10 minut!

Ankieta dla uczniów

Jesteś nauczycielem?
Napisz scenariusz zajęć i wygraj tablet!

Zapraszamy do udziału w konkursie, którego celem jest upowszechnienie stosowania gier komputerowych
w dydaktyce szkolnej oraz rozwój potrzebnych do tego kompetencji.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!